Όροι Χρήσης

Σε περίπτωση που έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε κάποιο υλικό ή πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται στo tzamivillage.gr, διαβάστε πρώτα τους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη και/ή χρήση της ιστοσελίδας tzamivillage.gr (αναπαράγοντας, για παράδειγμα, κάποιες πληροφορίες) συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Αποποίηση εγγυήσεων και ζημιών
Το tzamivillage.gr (συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου και των λειτουργιών που διατίθενται ή στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας) παρέχεται "ως έχει" και "ως διατίθεται". Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν παρέχεται καμία περιγραφή ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους (1) σχετικά με την ακρίβεια, την εμπορευσιμότητα, τη καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη παραβίαση οποιούδήποτε μέρους του περιεχομένου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή που διατίθεται μέσω αυτής.

Σε καμία περίπτωση - συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό - της άγνοιάς του ιδιοκτήτη του tzamivillage.gr, αυτός δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε επακόλουθες άμεσες, τυχαίες, έμμεσες, ποινικές ή ειδικές ζημιές που σχετίζονται με α) την χρήση της ιστοσελίδας. β) την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή γ) την ύπαρξη σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα
Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που διατίθενται στο tzamivillage.gr, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, o ιδιοκτήτης θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την ενημέρωση και την εκτέλεση αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχουν ζητηθεί από το χρήστη. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή του χρήστη, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής. (γ) εφόσον πιστεύεται εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κυριότητα και Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας tzamivillage.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο με το τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, πλήκτρων, λέξεων κλειδιών, και ετικετών, που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο tzamivillage.gr προστατεύονται από copyright σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ' αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Παρόντα τόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η εκπομπή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "δημόσια", επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σ' αυτά η πηγή των πληροφοριών που περιέχουν.

Εάν σταλλούν μηνύματα ή υλικό στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα αυτά τα μηνύματα αυτού του είδους στο βαθμό που δε φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό- θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει, χωρίς καμία αποζημίωση προς το χρήστη, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, μεθόδους εκμάθησης ή τεχνικές που περιέχονται σε μηνύματα που στέλνονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, ο χρήστης συμφωνεί και κατανοεί ότι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ιδέες ή υλικό, καθώς και ότι ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέτοια χρήση.

Copyright © Tzami Village 2013-2015 | Designed by mindseed.gr & hosted by drmind.gr